Tempat Lahir 4 Imam Fiqih dan 6 Ulama Ahli Hadis

Berikut ini merupakan tempat kelahiran para pendiri mazhab fiqih Islam dan para ulama yang ahli dalam bidang hadis.
Tempat Lahir 4 Imam Fiqih dan 6 Imam Ahli Hadis
gambar peta tempat kelahiran 4 imam fiqih dan 6 ulama ahli Hadis via ilmfeed.com

Tempat Lahir 4 Imam Pendiri Mazhab Fiqih Islam


Imam Abu Hanifah – Kufa, Iraq (80-148 H)

Imam Malik – Madinah, Saudi Arabia (93-179 H)

Imam Ash Shafi’i – Gaza, Palestine (150-204 H)

Imam Ahmad ibn Hanbal – Baghdad, Iraq (164-241 H)

Tempat Lahir 6 Ulama Ahli Hadis


Imam Bukhari – Bukhara, Uzbekistan (194-256 H)

Imam Abu Dawud – Sistan, Iran/Afghanistan (202-275 H)

Imam Muslim – Neyshabur, Iran (204-261 H)

Imam ibn Majah – Qazwin, Iran (209-273 H)

Imam At Tirmidhi – Termiz, Uzbekistan (209-279 H)

Imam An Nasai – Nasa, Turkmenistan (215-303 H)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama